insanbul

Yabancı sağlık sigortası

Yabancı sağlık sigortası

Türkiye’de oturma izni almak için başvuran yabancı kişiler, mutlaka özel sağlık sigortalarına kayıt yaptırmak durumundadır.

Bu 06 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge” kapsamında tanımlanmış ve zorunlu hale getirilmiştir. Yabancı özel sağlık sigortası, tüm anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi giderlerini limitsiz karşılamaktadır. Bununla beraber diğer sağlık kurumlarında ise yıllık 20 bin TL limit ve yüzde 20 sigortalı katılım payı ile karşılanır. Ayakta tedavide ise bu durum yıllık 2 bin TL limitle sınırlandırılmıştır. Yüzde 40 da sigortalı katılım payı bulunmaktadır. Bununla beraber şu durumlarda da tamamen ya da belirli limitlerde karşılama yapılmaktadır:

 • Trafik kazası sonucunda diş tedavisi
 • Evde bakım
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Doktor muayene
 • Ayakta tanı
 • İlaç
 • Fizik tedavi
 • Rehabilitasyon
 • Küçük müdahaleler
 • Diyaliz
 • Doktor takibi
 • Oda yemek, refakatçi
 • Ameliyat
Blogumuz Bilgi Amaçlıdır, İkamet Danışmanlığı Yapmıyoruz!

Türkiyedeki Yabancılar
Türkiye'nin Bakıcı Platformu
Türkiye genelinde 3 Milyon bakıcı portföyü ve ve 10.000'den fazla bakıcı iş ilanı.