insanbul

Doğumda Okunacak Ayetler ve Dualar

Doğumda Okunacak Ayetler ve Dualar

Doğumda okunacak ayetler ve dualar, doğum anının yaklaşması ve gebelik döneminin sona ulaşmaya başlaması ile birlikte anne adayları tarafından merak edilen konular arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Bu süreçte manevi yatırımlarda yapmak isteyen anne adayları, doğum sürecinin sorunsuz ve kolay bir şekilde tamamlanması için çeşitli dua ve surelerden destek almak istemektedir. 

Gebelik sürecinin en heyecanlı ve sona yaklaştığının net bir şekilde anlaşıldığı dönem dokuzuncu aydır. Bebeklerine kavuşmak için günleri sayan anne baba adayları, son dönemlerin hiç geçmediğini düşünüyor olsa da, bu dönemde içlerini garip bir mutluluk ve bir heyecan kaplamaktadır. Anne adayları bu dönemde oldukça hassas ve narin bir yapıya büründüklerinden, bebeklerinin sağlığı ile ilgili kaygı ve korku gibi duygularına da yenik düşmeye başlamaktadır.

Anne adaylarının bu duyguyu hissetmesini sağlayan en temel nedenlerden biri doğum sürecinin riskli ve zorlu bir süreç olmasıdır. Anne adayları ise bu dönemde doğumda okunacak ayetler ve dualar ile doğum sürecinin daha kolay ve sorunsuz tamamlanması için Allah'tan yardım beklemektedir. İnsanlara dualar ile her konuda Allah'tan yardım beklemesi öğütlenmiştir. 

Anne adaylarının ise zorlu ve yıpratıcı bir süreç olan doğum anında her şeyin güzel, sorunsuz ve en hayırlı şekilde tamamlanması adına okuyabileceği bazı ayet ve dualar bulunmaktadır. Doğum sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması için okunacak surelerin başında şüphesiz ki Meryem Suresi bulunmaktadır. Meryem Suresinde Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamile kaldığı dönemdeki sancıdan bahsedilmekte ve devamında ise sancılara şifa olacak ayetler gelmektedir. Meryem Suresi gibi doğumun kolay, hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak bazı ayet ve dualarda bulunmaktadır. Bu ayet ve duaları şu şekilde sıralamak mümkündür. 

1. Meryem Suresi

Kuran'ı Kerim'in 14. cüzünde yer alan Meryem suresinde, Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamileyken çektiği sancıdan bahsedilmektedir (Meryem suresi 23. ayet). Daha sonraki ayette bu sancıların şifasına değinilmiştir.
Anlamı;
Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. 

2. İnşirah Suresi

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada’na ‘anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa’na leke zikreke, Feinne me’al’usri yüsren, İnne me’al’usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğap. 
Anlamı;
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak rabbine yönel ve yalvar.

3. Araf Suresi (54. Ayet-i Kerimesi)

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehük halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.” 
Anlamı;
Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de Allah’a mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.” 

4. Yunus Suresi 3. Ayet-i Kerimi

İnne rabbekumu(A)llâhu-llezi haleka – ssemâvâti vel – arda fi sitteti eyyamin sümme- steva âlâ al’arş (i) (s) yudebbiru-l-emr(a) (s) m âmin şefi’n illâ min ba’di iznih (i) (c) zalikumu (A)llâhu rabbukum fa’buduh (u) (c) efelâ tezekkerun (e) 
Anlamı;
Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümrân olan, her şeyi ve her işi yerli yerince yöneten Allah’tır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek kimse yoktur. Rabbiniz, Allah işte budur. Öyleyse O’na kulluk edin. Hala düşünüp ders almayacak mısınız? 

5. Meryem Suresi 14. Ayet-i Kerimi

Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ (n)
Anlamı;
Anne ve babasına içten ve iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla isyankar ve zorba biri değildi.

Doğumu Kolaylaştırmak İçin Meryem Ana Otu (Fatma Ana Eli Otu)

Meryem ana otu geçmiş dönemlerden beri sıklıkla kullanılan ve gizemli yönleri ile şifa kaynağı olarak kabul edilen bir bitkidir. Doğanın insanlara sunmuş olduğu nadir şifa kaynaklarından biri olan Meryem ana otu, çocuk sahibi olmak isteyenlere ve doğum sürecini kolaylıkla tamamlamak isteyen kişilere büyük bir destek sunmaktadır. Tadı tarçına benzeyen bu bitki, dışarıdan bakıldığında ise kuru bir dalı andırmaktadır. Yumruk benzeri kapalı bir dal şeklinde olan Meryem ana otu, genel olarak Arabistan'da yetişmektedir. Meryem ana otunun, yıllardır anlatılmakta olan bir hikayesi bulunmaktadır. Anlatılan rivayete göre Meryem ana otu, Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiş ve şifası günümüze kadar aktarılmıştır.

Geçmiş dönemlerde Fatma ana eli otu yani Meryem ana otu, gebe kalmak isteyen kişiler tarafından kullanılmaktaydı. Günümüzde ise bu bitki doğum sancılarının hafiflemesi ve doğumun kolay geçmesi amacı ile de kullanılmaktadır. Anne adaylarının doğum sancılarının başladığı anda Meryem ana otunun, su dolu bir kaba atılması gerekmektedir. Bu otu anne adayları yerine başka bir kişide suya bırakabilmektedir. eğer mümkünse anne adaylarına bu sudan birkaç yudum içmeleri önerilmektedir. Meryem ana otunun birbiri içine geçmiş olan dalları, anne rahmini andırmaktadır. İddialara göre su içinde açılan Meryem ana otunun dalları gibi anne rahmi de, hızlıca gevşemeye başlamaktadır. Ayrıca bu bitki suya bırakıldığı anda Nas, Felak, Meryem suresi ve Ayetel Kürsi gibi duaların okunmasının faydalı olduğu söylenmektedir.

Kolay Bir Doğum İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Gebelik döneminin sona erip, doğum sürecinin başlayacağı zamanlar anne adaylarının en heyecanlı, endişeli ve korkulu hissettiği dönemler arasında yer almaktadır. Anne adayları bu dönemde kendilerinden çok bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi adına çeşitli endişeler duymaktadır. Bu dönemde anne adaylarının manevi duygularının yükselmesi ve doğum sürecinin sağlıkla tamamlanması için okuyabileceği bazı dualar bulunmaktadır. Sancılı ve oldukça zahmetli bir süreç olacak doğum sürecinde anne adaylarının stresini azalmak ve doğum anının kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlamak adına okunacak en etkili surelerden biri Meryem Süresidir. Bu nedenle doğuma girerken anne adaylarının Meryem suresini en az bir kez okuması önerilmektedir. Ayrıca bu sureyi anne adayının yakınları, doğum süreci boyunca dışarıdan okuyabilmektedir.

Doğum süreci başladığı anda Meryem suresinden başka okunabilecek ve doğumun kolaylaşmasını sağlayabilecek dualarda bulunmaktadır. Temiz bir niyet ve inanarak okunan Felak, Nas, ve Ayetel Kürsi gibi surelerde, doğum sürecinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

@onlinehamile
Türkiye'nin Bakıcı Platformu
Türkiye genelinde 3 Milyon bakıcı portföyü ve ve 10.000'den fazla bakıcı iş ilanı.