insanbul

Blog Yazılarımız

Array

Aile İkamet İzni Nedir?

Aile ikamet izni nedir; Evlilik ve ailenin toplumumuzda anayasal olarak korunan özel bir yeri vardır. Bu koruma aynı zamanda göçmenler için de geçerlidir. Göçmen aileye koruma amaçlı verilen kısa dönem ikamet iznine aile ikamet izni denir.

Array

Yabancıların Türkiye’deki davaları

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ve Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de dava açması mümkündür. Ama bu dava için izlenecek usuller bulunmaktadır.

Array

Yabancı çalışma izni

Yabancı çalışma izni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu kişilere uygun görüldüğü takdirde verilen bir resmi belgedir.

Array

Yabancı sağlık sigortası

Türkiye’de oturma izni almak için başvuran yabancı kişiler, mutlaka özel sağlık sigortalarına kayıt yaptırmak durumundadır.

Array

Yabancıların vatandaşlık işlemleri

Türkiye’de yabancıların birçok yolla vatandaş olmaları mümkündür.

Array

Yabancılar ile evlilik işlemleri

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisiyle evlenmesi için önlerinde herhangi bir hukuki engel yoktur. Bununla beraber gerekli prosedürler vardır ve bunların yerine getirilmesi şartı aranmaktadır.

Array

Yabancılara Türkiye’de oturma izni

Yabancıların Türkiye’de oturma izni alması için belli başlı prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Array

Yabancıların aile ikamet izni

Ülkemizde yabancıların aile ikamet izni alabilmeleri mümkündür. Türk vatandaşı, Türk vatandaşı doğup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybetmek, ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, mülteciler, ikincil koruma statüsüne sahip olanlar aile ikamet iznine başvurabilmektedir.

Türkiye'nin Bakıcı Platformu
Türkiye genelinde 3 Milyon bakıcı portföyü ve ve 10.000'den fazla bakıcı iş ilanı.