insanbul

Yabancıların Türkiye’deki davaları

Yabancıların Türkiye’deki davaları

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ve Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de dava açması mümkündür. Ama bu dava için izlenecek usuller bulunmaktadır.

Bu usuller Türk vatandaşlarının izleyeceği usullerden pek de farklı değildir. Bu davalar açılırken en önemli husus şudur: “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 84. Maddesi uyarınca Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşı dava açarken, davaya katılırken ya da takip yaparken mutlaka teminat göstermelidir.” Yine 5718 sayılı MÖHĞK’te yer alan 48. Maddeye göre ise “Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan ya da takip eden yabancı tüzel ya da gerçek kişiler, teminat göstermek zorundadır.” Bu teminatın amacı ise şudur:


Yabancıların ya da mutad meskeni olmayan Türk vatandaşlarının açacakları davalarda mahkemenin yapacağı yargılama giderleri, davalı tarafın muhtemel zararının giderilmesi için gerekecek olan gideri karşılamak üzere maddi güvence göstermek. Bu zorunluluk yerine getirildiği sürece Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerle, Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşlarının dava açmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Türkiyedeki Yabancılar
Türkiye'nin Bakıcı Platformu
Türkiye genelinde 3 Milyon bakıcı portföyü ve ve 10.000'den fazla bakıcı iş ilanı.