insanbul

Bakıcının Çocuğa Kazandırması Gereken Davranışlar

Bakıcının Çocuğa Kazandırması Gereken Davranışlar

Aileler çocukları doğduktan belirli bir süre sonra, çeşitli nedenlerden dolayı çocuklarını başka birine bırakmak zorunda kalabilmektedir. Yanında çocuğuna bakacak bir aile bireyi olmayan kişiler en doğru bakıcıyı seçebilmek adına büyük bir emek sarf etmekte ve en doğru kararı verebilmek adına büyük bir titizlik göstermektedir.

Bebek bakıcıları, çocukların ailelerinden sonra en sık zaman geçirecekleri kişiler olmakla birlikte, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara bu dönemde öğrenecekleri bilgileri aktaracak kişilerdir. Bebek bakıcıları gerekli donanıma, tecrübeye ve bilgiye sahip olmalıdır ki, çocuklarında bazı kazanımları elde etmesini sağlasın. Bakıcının çocuğa kazandırması gereken davranışlar oldukça önemlidir. Çünkü bu kazanımlar çocukların ileri dönemdeki hayatlarının doğrudan etkilenmesine neden olacaktır.

Bebek bakıcıları, çocukların ailelerinden sonra en sık zaman geçirecekleri kişiler olmakla birlikte, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara bu dönemde öğrenecekleri bilgileri aktaracak kişilerdir. Bebek bakıcıları gerekli donanıma, tecrübeye ve bilgiye sahip olmalıdır ki, çocuklarında bazı kazanımları elde etmesini sağlasın. Bakıcının çocuğa kazandırması gereken davranışlar oldukça önemlidir. Çünkü bu kazanımlar çocukların ileri dönemdeki hayatlarının doğrudan etkilenmesine neden olacaktır.

Bakıcının çocuğa kazandırması gereken davranışlar;

 • Kendine güvenme ve kendi işlerini kendi görebilme yetisi 
 • Çevresindekilere saygılı olma ve onların kararlarına saygı gösterme
 • Kendi alanını bilme ve kendi özel alanlarını koruyabilme
 • Okulda uyumlu davranabilme ve toplum içindeki yaşam kurallarına uyabilme
 • Türkçeyi doğru kullanabilme, okuma ve dinleme becerisini kazanabilme
 • Düşünce ve duygularını doğru bir şekilde ifade edebilme

Çocuk Bakıcısında Bulunması Gereken Özellikler

Aileler en değerli varlıkları olan çocuklarını emanet edecekleri kişilerin kusursuz, güven verici ve donanımlı olmasını istemektedir. Adaptasyon açısından çocuklar kadar ailelerinde zorlanmasına neden olan bu süreçte, çocuk bakıcılarının donanımlı olması ailelerin bir nebze rahatlamasını sağlamaktadır. Çocuk bakıcısı seçimi sırasında profesyonel destek almak, daha verimli ve sorunsuz bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri kişilerde bulunması gereken bazı temel özellikler bulunmaktadır.

Çocuk bakıcısında bulunması gereken özellikler;

 • Çocuk bakıcısı olarak görev alacak kişilerin Çocuk Gelişimi Eğitimi almış olması ve bu alanda daha önce hizmet vermiş olması daha güvenli olacaktır.
 • Çocuk bakıcısında bulunması gereken en önemli özellik şüphesiz ki bu kişilerin çocukları seviyor ve yeniliklere açık bir görüşle bakıyor olmasıdır. 
 • Çocukların öğrenmeye en açık oldukları dönemde onların yanında olacak kişiler, Türkçeyi iyi kullanmalı, çocukların bulunduğu yaşa dair zeka ve dil gelişimini destekleyecek etkinlikler ile onları desteklemelidir. Ayrıca bu kişiler çocuklara da Türkçeyi düzgün kullanmayı öğretmelidir. 
 • Çocuk bakıcısı olarak görev yapan kişiler, hastalık dönemlerine karşı ilk yardım eğitimi almış olmalı ve bu durumlarda sakin kalmayı başarabilmelidir. 
 • Çocuk bakıcısında bulunması gereken özellikler arasında oldukça önemli olan bir diğer nokta, bu kişilerin öfke kontrolü yapabiliyor olması ve her durumda çocuğa sakince yaklaşabiliyor olmasıdır.
 • Çocuk bakıcıları çocuklara sorumlukluk almayı ve sosyal hayata hazırlanmayı öğretecek potansiyele sahip olmalıdır. 

Çocuk Bakıcısı ve Ailenin Uyumu

Çocuk bakıcısı ve ailenin uyumu, çocuğun daha sağlam temeller ile yaşama hazırlanmasını sağlamak adına oldukça önemlidir. Çocuk bakıcıları ve aileler kendilerine ait düzenler oluşturabilmektedir. Fakat her iki grupta birbirleri ile aykırı hareket etmemeye ve genel olarak aynı temel üzerine oluşturulmuş rutinler ile hareket etmeye özen göstermelidir. Bu nedenle ailede bakıcıya saygı duymalı, bakıcı da ailenin kuralları doğrultusunda hareket etmelidir. Unutulmamalıdır ki bu olay örgüsü içinde özen gösterilmesi gereken tek nokta çocukların psikolojik dalgalanma yaşamasının önlenmesidir.

Çocuk Bakıcısı
Türkiye'nin Bakıcı Platformu
Türkiye genelinde 3 Milyon bakıcı portföyü ve ve 10.000'den fazla bakıcı iş ilanı.